Heads AS

Et selskap med fokus

Heads AS (Head Eye Active Diagnostic Systems) ble etablert i 2006 med fokus på utviklingen av en screeningteknologi og diagnosemetodikk for synsrelaterte plager.

”Feildiagnostiserte øyefunksjoner kan skape dårlig oppførsel”, mener forskere, og barn feildiagnostiseres bl.a. til ADHD og dysleksi. Slike uavklarte øyeforhold, som ofte er enkle å behandle, kan bli feil håndtert, og både barn og voksne blir gående ubehandlet.

Med økt grad av visuell kommunikasjon oppstår også en tiltagende grad av belastning knyttet til syns-og spenningsrelaterte lidelser.  Dagens undersøkelse av øyebevegelser er manuelle, avhengig av undersøkers erfaring, og gir derfor risiko for falsk-positive eller falsk-negative diagnoser.

Forstyrrede øyebevegelser kan gi lese- og skrivevansker, synsvansker, hode- og nakkesmerter og konsentrasjonssvikt. Barn og voksne med synsmotoriske avvik sliter i jobb, studier og i fritiden.

Objektive måledata og analyse har derfor stor verdi for optikeren, øyelegen og andre spesialister som jobber med synsrelaterte problemer, og gir i tillegg økt forståelse og innsikt for foreldre, lærere og helsetjenesten.

Presis screening, diagnose og behandling gir økt læring og produksjon, samt reduserte kostnader og sykefravær for samfunnet.